Dinh thự của Thành Long bị chính quyền thu hồi do đấu đá phe phái ở Trung Quốc