Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc nằm trong danh sách nhận trợ cấp COVID-19