Doanh nhân Trung Quốc bỏ trốn: Không ai muốn ‘điên’ cùng Tập Cận Bình