Doanh số ngành bán lẻ tăng mạnh, Trump tuyên bố phục hồi kinh tế sẽ theo hình chữ V