Doanh số nhà chờ bán chứng kiến ​​sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 5