[ĐỘC QUYỀN] Các nhà hoạt động có kế hoạch chặn lối vào và ‘phong tỏa’ Tối cao Pháp viện