[ĐỘC QUYỀN] CDC cho biết đã tiến hành khai thác dữ liệu an toàn vaccine sau khi tuyên bố không làm vậy