[ĐỘC QUYỀN] Hàng trăm nhân viên CDC chưa chích vaccine COVID-19