Ngũ Giác Đài đã cập nhật chính sách về chủ nghĩa cực đoan trong quân nhân.

Bản chính sách sửa đổi này được đưa ra như là kết quả của một Nhóm Công tác về Hoạt động Chống Chủ nghĩa Cực đoan được thành lập hồi mùa xuân bởi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Các quan chức cho biết chính sách mới không tìm cách tập trung vào bất kỳ một hệ tư tưởng, ý kiến, hay khuynh hướng chính trị nào, mà xác định rõ ràng hơn những gì được coi là hoạt động cực đoan bị cấm.

Một báo cáo được phát hành hôm 20/12 đưa ra một định nghĩa dài dòng về “các hoạt động cực đoan” bao gồm từ việc ủng hộ hoặc tham gia vào bạo lực chính trị đến việc cố ý trưng ra đồ dùng cá nhân, thể hiện từ ngữ, hay các biểu tượng để ủng hộ hoạt động cực đoan.

Theo Tham vụ Báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby, định nghĩa này có thể bao gồm việc “nhấn thích” nội dung trên internet.

Hôm thứ Hai, ông Kirby nói với các phóng viên: “Hành động nhấn thích, dĩ nhiên, là đang ủng hộ. Và việc ủng hộ các nhóm cực đoan — chắc chắn là các nhóm chủ trương vi phạm lời thề Hiến pháp, lật đổ chính phủ, các hoạt động khủng bố. Nhấn thích là một hành động ủng hộ.”

Theo báo cáo, hoạt động cực đoan có thể bao gồm đăng, thích, chia sẻ, tweet lại, hay phân phối nội dung — khi hành động đó được thực hiện với mục đích quảng bá hoặc nếu không thì là tán thành các hoạt động cực đoan.

Ông Kirby cho biết thêm rằng các sĩ quan chỉ huy sẽ có trách nhiệm xác định xem các hành động cụ thể có đủ điều kiện bị coi là hành động có chủ ý của các hoạt động cực đoan hay không.

Báo cáo đưa ra các hình thức kỷ luật vì tham gia vào hành vi quá khích, bao gồm từ việc bổ nhiệm lại [sang bộ phận khác] đến bị trình báo cho các cơ quan thực thi pháp luật và phản gián.

Một bản ghi nhớ do ông Austin ban hành nói: “Chúng tôi tin rằng chỉ một số rất ít [nhân viên] vi phạm lời thề này khi tham gia các hoạt động cực đoan, nhưng ngay cả hành động của một số ít cũng có thể có tác động rất lớn đến sự gắn kết, tinh thần và sự sẵn sàng của đơn vị — và thiệt hại về thân thể mà một số trong số các hoạt động này có thể đem lại có thể phá hoại sự an toàn của người dân chúng ta.”

Ông Kirby cho biết các chính sách mới không tập trung vào chủ nghĩa cực đoan trong tương tác nhóm vì các nhóm có thể tự cải tổ và giải tán.

“Nếu chúng tôi tập trung vào việc tìm ra một danh sách các nhóm cực đoan thì có lẽ nó sẽ chỉ có giá trị trong ngày chúng tôi công bố, bởi vì các nhóm này sẽ thay đổi,” ông nói.

Bản báo cáo nghiêm cấm các quân nhân tích cực ủng hộ học thuyết, hệ tư tưởng, hoặc các động cơ của băng nhóm tội phạm.

Ông Kirby cũng cho biết các chính sách mới không liên quan gì đến quan điểm chính trị của cá nhân quân nhân hay người mà họ bỏ phiếu cho.

“Chúng tôi muốn họ trở thành một phần của quá trình dân chủ,” ông Kirby nói.

Chính sách mới cấm nam và nữ quân nhân theo đuổi việc viết bài riêng cho một ấn phẩm, tham gia các cuộc biểu tình chính trị, và tuyển dụng hoặc đào tạo những người khác tham gia vào các hoạt động cực đoan.

Ông Nick Ciolino đưa tin về Tòa Bạch Ốc.

Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: