Đối đầu về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Philippines đối đáp gay gắt với thiếu tướng chiến lang của ĐCSTQ