Đối đầu với Bắc Kinh: Tân chính phủ của Úc cam kết đầu tư vào khí hậu ở Thái Bình Dương