Đối tác của ông Hunter Biden: Các khoản thanh toán từ Trung Quốc đã bị trì hoãn cho đến khi ông Joe Biden rời nhiệm sở

Ông Rob Walker đã làm chứng trước các nghị sĩ Quốc hội.