Đôi vợ chồng kết hôn 60 năm đoàn tụ sau 215 ngày xa cách vì COVID