Đối xử với phụ nữ như một quý cô: Khôi phục tinh thần hiệp sĩ