DOJ đệ đơn kiện Apple với cáo buộc độc quyền về iPhone

Apple phản ứng bằng cách nói rằng vụ kiện này đặt ra một ‘tiền lệ nguy hiểm.’