Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng vọt lên 965,000, cao hơn ước tính