Động đất ở Haiti: Số người thiệt mạng tăng lên gần 1,300, bão nhiệt đới cản trở việc cứu hộ