Đông Nam Á: Xuất hiện loại đột biến của virus Trung Cộng, lây lan nhanh gấp 10 lần