Đồng ‘Nhân dân tệ dầu mỏ’ sẽ không thay thế được đồng dollar dầu mỏ trong giao dịch