Động thái của quan chức Trung Cộng cho thấy có đấu đá nội bộ tại Bắc Đới Hà