Đồng tình với nhận định ‘virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm’, tình báo Anh bắt tay vào điều tra