Dự báo mức COLA cho an sinh xã hội năm 2025 là 2.57%

Một nhóm chuyên gia cho biết COLA đã trở nên ‘ít có khả năng theo kịp lạm phát theo thời gian.’