Bầu cử Pháp: Thủ tướng sẽ từ chức sau khi liên minh cánh tả giành được nhiều ghế nhất

Một liên minh cánh tả bất ngờ tập hợp lại trước cuộc bầu cử sớm dường như đã giành được nhiều ghế nhất trong Nghị viện nhưng lại không đạt được khối đa số.