Dự đoán chuỗi cung ứng 2022: Kết hợp giữa chi tiêu của người tiêu dùng, quản lý cảng, và Omicron