Dù không giàu sang và đầy quyền lực, công dân Hoa Kỳ vẫn sống tôn nghiêm