Dữ liệu của Fed: Các ngân hàng vay hàng tỷ USD để duy trì thanh khoản