Dữ liệu của gần 700 công dân Hoa Kỳ bị thu thập trong cuộc càn quét giám sát đồ sộ của Trung Quốc