Dữ liệu từ CDC và công ty bảo hiểm cho thấy tỷ lệ tử vong vượt mức ở mức báo động

Hiện nay, có một xu hướng đáng báo động về việc người trẻ chết không rõ nguyên nhân. Cụ thể, nhìn vào những con số đến từ Cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tử vong ở người của Hoa Kỳ trong hai năm qua, chúng cho thấy rằng bắt đầu từ năm 2020, tỷ lệ tử vong vượt mức bắt đầu tăng vọt. Nguồn: https://www.theepochtimes.com/cdcs-ex...