Dữ liệu từ CDC và công ty bảo hiểm cho thấy tỷ lệ tử vong vượt mức ở mức báo động

Phân Tích Bình Luận

236 Videos

Hiện nay, có một xu hướng đáng báo động về việc người trẻ chết không rõ nguyên nhân. Cụ thể, nhìn vào những con số đến từ Cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tử…