Dự luật 47 giảm số lượng tù nhân ở California, nhưng cái giá phải trả là gì?

Tại một cuộc thảo luận, những người bảo vệ dự luật trên lá phiếu năm 2014 này nói rằng Dự luật 47 ‘đã trực tiếp giải quyết các nguyên nhân gốc rễ.’ Nhưng những người có ý kiến ngược lại thì nhận thấy một cuộc khủng hoảng trộm cắp cơ sở bán lẻ.