Dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel vượt qua rào cản thủ tục tại Hạ viện với sự trợ giúp của Đảng Dân Chủ

Trong một quyết định phá vỡ thông lệ, Đảng Dân Chủ đã vào cuộc để giúp thúc đẩy các dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel, và Đài Loan cũng như một dự luật có thể cấm TikTok.