Dự thảo Luật Giao thông đường bộ bỏ quy định phải bật đèn xe máy cả ngày