Du thuyền Bulgaria đụng vào bức tường trên sông Danube ở Áo, khiến 11 người bị thương