Dự trữ dầu thô khẩn cấp của Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984