Đưa gần 700 công dân Việt Nam từ Đài Loan và Nhật Bản về nước