Đức: Các cuộc biểu tình của nông dân lan rộng

Nông dân chặn đường cao tốc, ngã ba đường, và kho trung tâm của các chuỗi siêu thị bằng máy kéo.