Đức kêu gọi EU chống lại chiến thuật ‘chia để trị’ của Trung Quốc