Đức kêu gọi rút lại luật an ninh quốc gia Hồng Kông, tìm cách tiếp cận người Duy Ngô Nhĩ