Đức ở ‘tuyến đầu’ chống lại ảnh hưởng của Trung Cộng và Nga