Đức: Pháp Luân Công nổi bật tại Lễ hội Ánh sáng Berlin