Đức tăng ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất từ tháng 4, Thụy Điển ghi nhận số người chết cao nhất trong 150 năm qua