Đức từ chối đề nghị của Volkswagen để được bảo lãnh đầu tư ở Trung Quốc