Đừng cho rằng quân đội Trung Quốc chỉ là một ‘con hổ giấy’