Đừng như con sâu chiếc lá, hãy ‘làm người’ để Thần coi trọng