‘Đừng tin ĐCSTQ’: Học giả Đài Loan chia sẻ trải nghiệm ở Trung Quốc