Elon Musk nắm giữ cổ phần Twitter dự báo một cơn địa chấn chính trị Hoa Kỳ

Phân Tích Bình Luận

236 Videos

Ông Elon Musk gần đây đã báo trước sự quan tâm của ông đối với một nền tảng truyền thông xã hội cho phép các diễn đàn cởi mở, giờ nói rằng ông ấy đã…