Elon Musk vạch trần các nhóm tài trợ đen của Soros đe dọa các nhà quảng cáo trên Twitter

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Chỉ 2 ngày sau khi Twitter chấp nhận đề nghị mua của ông Elon Musk, Bộ An Ninh Nội địa của Chính phủ TT Biden đã thông báo thành lập cái họ gọi là Ban…