Em bé sơ sinh “tháo” khẩu trang của bác sỹ – Thông điệp hy vọng giữa đại dịch Covid