Email của FBI chưa từng được tiết lộ cung cấp manh mối còn thiếu về vụ thông đồng Trump-Nga

Phân Tích Bình Luận

235 Videos

Một thư điện tử của FBI trước đây chưa từng được công bố cho công chúng đã tiết lộ rằng FBI đã lên kế hoạch đưa ông Igor Danchenko — vốn là người cung cấp…