EU áp đặt vòng trừng phạt thứ 14 đối với Nga, lần đầu tiên đánh vào xuất cảng khí đốt