EU chia rẽ với Hoa Kỳ về quyết định quan trọng liên quan đến Ukraine